evenemang

En konferens som satte avtryck.

Tre dagar fulla av diskussioner och samvaro med ombud från hela distriktet är till ända. Tre dagar som gav oss som hade förmånen att få representera Vänsterpartiet i Backa ny energi och kamplust inför de stundande valen.

Mikael Wallgren

mikaelJag tycker det var en bra årskonferens med en god stämning. Debatten var kamratlig och vi hann med allt vi skulle hinna med.

Jag tycker det var en bra årskonferens med en god stämning. Debatten var kamratlig och vi hann med allt vi skulle hinna med.

Den bästa diskussionen tycker jag var att vi faktiskt tog bristerna med listorna på allvar. Vi erkände representativitets-problemen och pratade på allvar om att vi har ett gemensamt ansvar att jobba för ett bredare och mer inkluderande parti.

Bådar gott för framtiden.

Vi har sedan tidigare lyckats förändra partiet när det gäller fördelningen av män & kvinnor. Nu är det dags att gå vidare med LO-medlemmar och utrikes födda!

/Mikael Wallgren

 

Christina Vilhelmsson

Den positiva stämningen och energin som genomsyrade alla tre dagarna är guld värd. Vilken glöd och kompetens ombuden visade i talarstolen! Inte så konstigt att det går bra för (V) i Göteborg.

Jag är glad att motionen om en antifascistisk kampdag bifölls. I en tid då rasismen normaliseras i media och på debattsidor, i en tid då fascismen åter igen visar sitt fula tryne måste vi sätta ned foten.

Det bästa vapnet mot rasism och fascism är  att ta kamp mot den politik som göder hatets ideologi, den högerpolitik som raserat framtidstro för så många och skapat ett kallare och otryggare samhälle.

/Christina Vilhelmsson

 

Erik Berg

Mitt starkaste intryck från årskonferensen 2014 är att vänsterpartiet har oerhört många kunniga och engagerade medlemmar med en stor bredd från hela samhället. Det var många som imponerade i talarstolen och de kandidater vi beslutade om till fullmäktige och riksdag är definitivt personer som inte är till salu.

Bland mycket annat blev jag glad över att distriktsstyrelsen och årskonferensen biföll Jöran Fagerlunds motion om att utöka bibliotekens uppdrag till att låna ut mer grejer än bara böcker. Biblioteken är en genial samhällsnyttig uppfinning som kan utvecklas vidare för att i framtiden spela en ännu större roll för att jämna ut förutsättningar mellan människor och för att göra samhället mer hållbart. Ser fram emot att kunna låna verktyg och maskiner på biblioteket när vänsterpartiet har drivit igenom motionen i kommunen, under nästa mandatperiod. Är också glad över att vi beslutade att verka för byggemenskaper som projektform i byggandet.

/Erik Berg

 

Kerstin Hultman

kersMitt starkaste intryck från konferensen var det djupa engagemanget hos deltagarna. Många av ombuden var framme i talarstolen och gav sina åsikter om motioner och listor innan vi gick till beslut.

Mitt starkaste intryck från konferensen var det djupa engagemanget hos deltagarna. Många av ombuden var framme i talarstolen och gav sina åsikter om motioner och listor innan vi gick till beslut.

Det rådde en god stämning under helgen och det fanns tillfällen att byta några ord med partikamrater från andra GO vilket stärker den interna samhörigheten.

Jag vill gärna lyfta fram motionen om en antifascistisk kampdag. Vi ser idag att dom fascistiska krafterna växer sig starkare runt om i Europa och det måste vi reagera emot på ett klart och tydligt sätt.

/Kerstin Hultman

Bengt Bivall

bengtMitt starkaste intryck var entusiasmen från alla deltagarna när Jonas Sjöstedt höll sitt anförande. Det märks att det finns en klar inriktning på framgång i årets val. Ett annat intryck jag har, är den säkerhet att hantera alla svåra frågor, som presidiet visade: Tydligt, klart och demokratiskt!

Mitt starkaste intryck var entusiasmen från alla deltagarna när Jonas Sjöstedt höll sitt anförande. Det märks att det finns en klar inriktning på framgång i årets val. Ett annat intryck jag har, är den säkerhet att hantera alla svåra frågor, som presidiet visade: Tydligt, klart och demokratiskt!

Den motion jag vill lyfta fram är den om gratis kollektivtrafik, som blev bifallen. Jag tycker att det ska vara låga avgifter i kollektivtrafiken, men inga avgifter alls är en dålig idé. Alltför många samhällsområden lider av bristande resurser, exempelvis skola, sjukvård och äldrevård, och eftersom vi under alla förhållanden måste prioritera, så ligger inte fria resor på min första önskeplats.

/Bengt Bivall

Dela den här sidan:

Kopiera länk