vänsterpartiet

Kampanjupptakt -Vänsterpartiet gör skillnad, bilder.

Kampanjupptakt inför kampanjen Vänsterpartiet gör skillnad  kunde inte börja bättre. Fint väder, medlemmar från hela stan med familjer och vänner, tal,musik, grill, saft och kakor.

Allt inramat av skir grönska mitt i stan i Kungsparken bakom Stora Teatern i Göteborg.

 

statyn
tält
allvuppt

Läs mer om kampanjen HÄR.

Foto: Annarkia

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Första maj i Göteborg, bilder.

Vänsterpartiets demonstrationståg fyllde gatorna i Göteborg från Järntorget till Gustav Adolfs torg. Röda fanor vajade för vinden längs hela Avenyn.

frontn

täten

backa
jz
fröl
bryt
ungvbohus
Ung vänster Göteborgs och Bohuslän.
publbesk
Gustav Adolfs torg.
ork
Göteborgskapellet

adriana

biskops

bengthans

bengt

kerstin

statyn
UV

Malin Andreasson, Ung Vänsters distriktsordförande talade bl a om flyktingsituationen och rasism.

jennyj

Jenny Wrangborg läste dikter.

hansl

Hans Linde, V:s utrikespolitiska talesperson och gruppledare i riksdagen  pekade på att klimatförändringen är ett större hot än Putin.

Han sa  att han var stolt över att ha en utrikesminister som var utan ”olja på kavajslaget” och såg till att Sverige erkände Palestina samtidigt som han uppmanade Margot Wallström att erkänna Västsahara.

Inrikespolitiskt uppehöll sig Hans Linde b l a vid försöket med sex timmars arbetsdag och menade att arbetstidsförkortningen kan bli Sveriges nästa stora välfärdsreform.

Foto: Annarkia aka Christina Vilhelmsson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Partiföreningens årsmöte 2015.

Verksamheten 2014 präglades av två val och en eftervalskampanj.
Sex timmars arbetsdag pågår nu för fullt på Svartedalens äldreboende.

Efter verksamhetsberättelse, val av styrelse var det dags för Daniel Bernmar, kommunalråd (V) att inleda runt temat ”För ett solidariskt Göteborg”.
Det gav upphov till livlig diskussion om hur vi vill påverka för att minska segregationen, råda bot på utanförskapet och skapa förutsättningar för framtidstro för hela Göteborg.

Flera lämnade sina uppdrag efter många år som ledamöter i partiföreningens styrelse.
Det blir en utmaning för den nya styrelsen att fylla deras stolar.

Några av Mikael Wallgrens avslutningsord till Bengt Bivall som lämnade ordförandeposten efter 20 år:

”Det är lätt att när vi pratar om valrörelser och politik historiskt att vi pratar om partiledare, kommunalråd och mediapersonligheter. Vi vet dock att dessa är inte de som bär upp partiet. Partiet bärs upp av oss alla och i synnerhet dom som gör arbetet lokalt ute i partiföreningarna. Människor som Bengt som delat flygblad, gjort utskick och kontaktat de nya medlemmarna. Människor som gjort att vi känt oss välkomna till Vänsterpartiet.”

b

 

bc

beel guben

Foto: Annarkia

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kom med i valrörelsen 2015!

blimedlem

Sverige har ett nytt politiskt läge och ett nytt val till riksdagen kommer att hållas den 22 mars 2015. Nu kavlar vi upp ärmarna och drar igång ännu en valrörlse. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Är du hurtig kan du hjälpa till med att springa i trappor, dela flygblad och sätta upp valplakat. Är du bra på att prata med människor eller på att tala inför folk behövs du i våra torgmöten och medlemsträffar för att peppa varandra. Du kanske gillar att fota, filma eller är bra på att skriva, vi behöver folk som kan dokumentera och skriva debattartiklar. Du kanske gillar mer att vara inomhus, gillar datorer, bildredigering eller är bevandrad i sociala medier, vi behöver människor som skapar material och sprider vår information. Du kanske pratar flera språk, är grym på att organisera eller har en bil för att transportera material, eller kan tänka dig att komma med kaffe och fika till någon träff. Alla insatser, stora som små, är väldigt viktiga i en valrörelse.

Vill du vara med? Det finns saker att göra för alla:

  • Bli medlem!
  • Donera pengar till valfonden
  • Kolla in vår kalender och hjälp till eller ta del i någon av våra aktiviteter
  • Har du Facebook? Gå med i vår interna Facebook grupp och hjälp till att organisera
  • Vi finns även på Twitter, Facebook och Instagram, följ oss och hjälp oss med att dela, retweeta och gilla våra inlägg så når informationen ut till många fler

Oacceptabel fördröjning för Backa-borna!

Trängselskatt

Vänsterpartiet i Backa vill härmed uttrycka sin frustration över att regeringen misslyckats att genomföra det av Göteborgs kommun begärda undantaget, när det gäller trängselskattestationerna i Backa. Det gäller för övrigt såväl den förra som den efter valet tillträdda regeringen.

Vänsterpartiet i Backa var aktiva i valrörelsen i arbetet för ett JA i folkomröstningen. Vi gjorde det utifrån förutsättningen att trängselskattestationerna i Backa skulle avvecklas den 1/1 2015. Det var flera vi lyckades omvända i frågan, när de fick reda på att de inte längre skulle behöva betala när de åker till Bäckebol för att handla eller norrut mot Kungälv.

Därför blir vi bestörta när infrastrukturminister Anna Johansson nu antyder att utredningen inte är klar, utan kommer att bli klar ”någon gång under 2015”. Vi menar att detta är helt oacceptabelt. Ansvaret för detta långsamma agerande ligger i stor utsträckning på den avgående borgerliga regeringen, men vi tycker att Anna Johansson borde inse frågans vikt och driva på arbetet. Att prata om att majoriteten aldrig ”lovat” att det skulle vara löst till 1/1 2015 förstärker tyvärr misstron till de styrande politikerna här i staden, trots att det är rikspolitikerna som bär ansvaret.

Vår uppfattning är att de boende i Backa har sett det som ett löfte och en förutsättning för att rösta JA till trängselskatt.

Vänsterpartiet i Backa har därför bett våra riksdagsledamöter och vårt kommunalråd att föra fram vårt missnöje i frågan och över bristen på information om fördröjningen.

Avslutningsvis vill vi ställa ett par frågor både till Anna Johansson (S) och hennes företrädare Catharina Elmsäter-Svärd (M) :

– Tar ni Backa-bornas frustration på allvar?

– Om ja, varför har ni inte lyckats genomföra denna av Göteborg begärda förändring?

Styrelsen för Vänsterpartiet i Backa:

Bengt Bivall

Adriana Aires

Gun Cederborg

Elin Svenhede

Mikael Wallgren

Det är alltså den här artikeln i GP som vår reaktion gäller: ”Backa-borna slipper inte trängselskatten”


Vänsterpartiet på Hisingen har lagt in en högre växel …

…för ett samhälle med en välfärd att lita på och ett solidariskt samhälle utan rasism.

Valstugan är öppen fram till valdagen och på  lördag har valstugan nattöppet från kl 21:00.
Idag fredag fanns trion Mikael, Yasmine och Adriana på plats på Tuve torg med bokbord, saft och kakor i värmen.
tuvetorg1

Över hela stan delas sista veckan inför valet tidningen Röd ut på gator och torg, i spårvagnar och på bussar. I dag var turen kommen till Tuve Torg och Brunnsbotorget. På lördag är det dags för  Coop vid  Backaplan

jpn1

Foto: Annarkia

Media: DN1234

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vänstern kräver bättre underlag angående Bärbyskolans framtid

Vår ledamot i Norra Hisingens utbildningsutskott fick representera oss på ett stormöte i  Säve församlingshem den 27/8. Mötet handlade om den omorganisation som sker i skolorganisationen i Säve & Tuve. Bärbyskolan har under ett antal år haft begränsat antal elever i mellanstadiet och när så Fridaskolans tillkomst även ledde till ett stort elevtapp i de två F-6 skolorna inne i Tuve (Gunnestorpskolan och Tångenskolan) samt på Skogomeskolan ställdes SDN Norra Hisingen inför ett behov av att göra något. Då föreslog (s), (v) och (mp) att vi skulle omorganisera skolorna i detta område till F-3 skolor och att de sedan i årskurs 4 skulle börja på Glöstorpskolan. Läs mer om bakgrunden på hans blogg.

Detta har väckt känslor ute i Säve. Många boende där ute har kontaktat nämnden med frågor och synpunkter. Därför tyckte vi att det var viktigt att sända en representant till mötet i Säve.

Bärbyskolans matsal. Foto: Göteborgs kommun.

Bärbyskolans matsal. Foto: Göteborgs kommun.

Efter mötet i Säve kände vår representant att det fanns obelysta perspektiv som inte framkommit i tidigare utredningar. Han skrev därför följande fråga till förvaltningen:


Frågor till förvaltningen att besvara i Utbildningsutskottet:

 Hur planerar förvaltningen tillgodose skolskjutsningarna för de yngre elever från Säve som med den nya organisationen ska resa till Tuve? Restider?
 Vilka ungefärliga kostnader kommer detta att medföra?
 Planeras fritidsverksamheten ske i Säve eller Tuve?
 Planeras någon skolskjutsverksamhet för dessa elever?
 Vilka ungefärliga kostnader räknas det med?
 Möjligheten att svänga runt med bil vid Glöstorpskolan är idag begränsad. Ligger en sådan ombyggnad i utredningen?
 Hur ser er bedömning ut i dag kring totalkostnaderna för att behålla respektive flytta Bärbyskolans mellanstadie?

Jag och flera andra från nämnden besökte Säve församlingshem den 27 augusti för att delta i ett stormöte angående Bärbyskolan. Det var många frågor som flög genom luften och mycket oro bland de närvarande.

Efter mötet så kände jag personligen att det är vissa saker som hänger lite i luften kring flytten av mellanstadiet från Bärby- till Glöstorpskolan. Den uträkning kring kostnader, besparingar och andra effekter av flytten som gjordes i våras skulle jag vilja ha lite tydligare presenterad för oss i utskottet alternativt att det görs en ny utredning.

Hur är det planerat att skolskjutsen ska skötas till och från Glöstorpskolan? Kommer det anordnas specifika skolskjutsar eller förväntas barnen främst använda reguljär kollektivtrafik? Kostnader? Situationen är ju litespeciell genom den något bristfälliga kollektivtrafiken i området.

Hur är det tänkt att fungera med fritidsverksamheten? Kommer den ske i Tuve, i koppling till den skola de går i? Oavsett regelverkets uppbyggnad hur skulle det gå rent praktiskt att anordna skolskjuts kopplat till fritidsverksamheten? Vad skulle det kosta?

En annan fråga som kom upp på mötet var att Glöstorpskolan inte har en vändplan för lämnande föräldrar. Finns det planer på att anlägga en sådan? Jag är rädd för att en del föräldrar kommer köra sina barn även om vi anordnar kvalitativ skolskjuts. Vissa hade en ganska negativ inställning till skolskjuts.

Jag önskar få ett utförligt svar på dessa frågor inför det SDN-möte i oktober då vi ska få lokalutredningen redovisad.

Hisings Backa 1 september 2014:

Mikael Wallgren
Vänsterpartiet”

Några kommentarer angående ovanstående från Mikael Wallgren i det pressmeddelande han skickat ut till media idag:

– När jag var på stormötet i Säve den 27/8 framkom det många frågor kring hur barnen ska kunna ta sig tryggt, säkert och snabbt till Tuve, säger Mikael Wallgren, som var Vänsterpartiets representant på mötet.

– Det fanns även frågor kring hur fritidsverksamheten ska organiseras som jag känner att det är viktigt att vi som politiker får tydliga svar på innan vi går vidare med omorganisationen.

– Vi fick också en rak fråga om vi ville genomföra omorganisationen om det inte visar sig ge en besparing. Självklart ser vi i Vänsterpartiet inget självändamål i att ta bort Bärbyskolans mellanstadium. Därför är det viktigt för oss att alla aspekter kring kostnader för omorganisationen kommer fram.

– Borgarna verkar redan säkra på att förlora valet eftersom de utfäste löften som de rimligen inte har täckning för, fortsätter Mikael. De lovade att oavsett hur dyrt det är att driva en skola i Säve skulle de fortsätta med det. Det är något nytt att borgare är villiga att gå till sådana excesser för att slå vakt om en skola! Det är en sak att säga att de utifrån vad de vet nu anser det vara värt extra resurser, men att lova att behålla nuvarande organisation till varje pris som helst är faktiskt inte seriöst!

– Jag kommer inte att tveka på att yrka på återremiss på mötet i oktober om jag inte känner att jag fått svar på mina frågor, avslutar Mikael.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Har vi en gratis skola på Norra Hisingen?

Valtider är inte bara en tid då vi politiskt aktiva är ute och stör våra medmänniskor – det är också en tid då folk i allmänhet blir mer nyfikna och ställer mer frågor till oss.

Fick för några kvällar sedan kontakt med en förälder på en av våra kommunala skolor här i stadsdelen som ställde mig en en fråga:

” – Vet du möjligen hur det är med obligatorisk frukt i skolan? Är det tillåtet? Det borde ju också tas bort med tanke på växande inkomstklyftor. Dessutom fick jag för mig att skolan skulle vara gratis.

Givetvis har föräldern rätt! Det står i skollagen och vi i Vänsterpartiet har upprepade gånger markerat mot utflykter och liknande som kostar pengar just utifrån det perspektivet. Här handlar det ju dessutom om att föräldrarna i tydliga ordalag uppmanas/beordras ta med sig mellanmål till skolan varje dag. Jag har fått se den aktuella lappen och det är inget tvivel om hur den ska tolkas.

Utifrån detta skickade jag idag in följande fråga till Stadsdelsförvaltningen:

V-logga

Fråga till förvaltningen att redovisa inför Utbildningsutskottet:

– Har vi en gratis skola på Norra Hisingen?

För ett par dagar sedan kom jag i kontakt med en medborgare som hade frågor angående hur hens barns skola hanterar frågan om en kostnadsfri skolgång. Utifrån lagens krav på detta ställde hen sig frågande kring den lapp hen fått från skolan. Citat: ”Fruktstund varje dag, antingen frukt, smörgås, grönsak eller yoghurt.” Bifogar en inscannad bild av lappen.

Jag skulle vilja veta hur policyn kring detta ser ut på våra kommunala skolor här på Norra Hisingen. I de fall man tydligt bygger verksamhet kring att barnen ska ha ett mellanmål – ordnas det av skolan eller ber man föräldrarna skicka med barnen detta? Hur ser ni i tjänstemannaledningen på detta i relation till att skolan ska vara kostnadsfri?

Hisings Backa 1 september 2014:

Mikael Wallgren

Vänsterpartiet”

Babak och Mikael

Babak och Mikael

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Valspurt på Backaplan.

Den 14 september ser vi till att få en ny färdriktning mot ett mänskligare samhälle, ett samhälle för alla!

Titta in i valstugan på Backaplan. Där finns material och medlemmar  i vänsterpartiet som kan svara på dina frågor.

lundby2

 

Hisingen är inte till salu! Det har konstnären Benny Cruz fångat i den målning som finns uppsatt på vår valstuga på Backaplan.

måln

 

valstugan3

valstugan2

Välfärden är inte till salu! Läs mer i vår lokala valfolder HÄR och HÄR.
Mer material finns i valstugan som är öppen:
vardag 12:00-18:00, lördag kl 11:00-17:00 och söndag kl 11:00-16:00 ända fram till valdagen.
Den 13 september är det dessutom nattvänster i valstugan.

Media: DN1,DN2,

Lästips: Hur dyrt blir Sjöstedts Sverige?, Agneta Berge

Foto: Annarkia

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Frukost i alla skolor 2015

Idag hade SDN Norra Hisingen möte och skulle påbörja arbetet med budgeten för 2015. Under våren har stadsdelarna på Hisingen varit involverade i ett gemensamt Fattigdomsprojekt. Projektet har fungerat så att tjänstemän och politiker från alla tre stadsdelarna träffats och diskuterat hur vi från samhällets sida ska hantera de ökade klyftorna som finns i vår stad.

Ett av mötena i detta projekt handlade om skolans roll och ägde rum i Backa Kulturhus den 18 juni, i regi av vår stadsdel. Tio politiker deltog – 1 borgerlig och 9 rödgröna… Bland annat diskuterades det ”nya” faktum att särskilt bland högstadieelever har det blivit vanligare att de söker sig till skolan för lunch även när just deras klass är ledig, men övriga skolan är igång, t.ex. på friluftsdagar och studiedagar. Vi får också många signaler om att problemet med trångboddhet har ökat och att fler elever har problem med att få utrymme och studiero i hemmet. Det var ett mycket intressant möte där idéer om läxhjälp i skolan, ferieverksamhet och andra förslag diskuterades. Flera underströk också skolmatens roll då tyvärr det inte är ovanligt att det är det enda lagade mål mat många ungdomar äter på vardagarna.

Med ovanstående i huvudet beslöt vi i de rödgröna att inleda stycket om skola i inriktningsdokumentet så här:

Skolan kan och bör vara ”En spjutspets mot framtiden”. Sorgligt nog ser vi att det klassmässiga mönstret över hur eleverna klarar sig i skolan och vem som söker sig vidare till högre studier förstärks. Den utmaning som skolan måste anta är att alla elever, oavsett bakgrund, skall ges förutsättningar att klara skolan och kunna läsa vidare. Det är svårt men inte omöjligt.

För många elever betyder skolan struktur och ordning i en annars kaosfylld miljö. Vi vill att skolan skall i än större utsträckning vara en positiv möjlighet i våra barns liv. Vi ser därför att skolan skall erbjuda verksamheter även på lov och ferier och gärna under en större del av dagen.

Sommarskolor, läxhjälp, ferieaktiviteter, prova på verksamheter kan alla vara inslag i denna verksamhet. Även skolors lokaler måste öppnas upp för närsamhället så att skolan återigen kan bli ”Skolan mitt i byn”.”

Kopplingen till de diskussioner som fördes under fattigdomsprojektet är tydliga, kopplingar som inte så förvånande helt saknades i borgarnas förslag till inriktningsdokument. Så var de ju inte så aktiva i projektet heller!

Några av de specifika och prioriterade mål på området skola:

– Gratis frukost i skolorna på Norra Hisingen. Det är väl belagt att ordentlig frukost gör eleverna mer alerta och att de får lättare att följa med. En ordentlig frukost innebär också att de inte köper snacks på förmiddagen utan
kommer lagom hungriga till lunchen, vilket ger fortsatt bra effekter. Projektet är bra för flera olika grupper av barn, inte bara för barn från fattiga familjer. Sverige har en hög grad av förvärvsarbetande föräldrar vilket är en stor fördel
för vår ekonomi, men det innebär också att många barn & ungdomar själva får ta ansvar för sin frukost, helt eller delvis. Med frukost i skolan vet vi att fler kommer få en näringsriktig frukost och fler kommer också ha jobbat upp en
ordentlig aptit på väg till skolan istället för att gå direkt från sängen till matbordet. Självklart ska projektet utvärderas, men vi är övertygade att det här kommer vara välinvesterade pengar för att ge våra barn och ungdomar en bättre
start på skoldagen!

– Genuspedagoger och hbtq-komptent personal ska finnas tillgängliga inom förskola och skola. Behöver väl inte förklaras efter sommarens skandal inom vården då personal kränkt patient och vägrat använda rätt
pronomen? ALLA har rätt till en trygg och respektfull skolgång!

– Fritidsverksamhet på alla skolor och öka personaltätheten. Fritidsverksamheten är viktig och varierar i omfattning. Här är Kärra ett föredömme där 95% av eleverna deltar i verksamheten. Genom att koppla den till varje skola
blir det bättre för både barnen, föräldrarna och personalen. Fritidsverksamheten blir då en naturlig del av skoldagen.

– Läxhjälp ska erbjudas i alla skolor som har läxor både fysiskt samt via nätet. Även detta en självklarhet. Få saker inom skolväsendet är så intimt sammankopplade med klassamhället som användandet av läxor. Genom att
säkerställa god hjälp med professionell personal i våra skolor så tar vi frågan på allvar. När detta samtidigt kombineras med en regeringen som kastar RUT på historiens sophög så blir det en dubbel effekt!

Vi kommer också sträva efter mindre barngrupper i förskolan och i skolan. Mycket är avhängigt vilken regering vi får i höst.

I övrigt så finns det flera bra satsningar från oss i majoriteten – bland annat ska det bli ny fritidsgård i Kärra och förbättrad service från stadsdelen i Tuve och Kärra. Norra Hisingen är en geografiskt stor stadsdel och vi menar att servicen måste spridas och inte bara ges i Backa. Det ska införas medborgarkontor för det syftet.

Läs vårt Inriktningsdokument2015*.

Vår ordinarie ledamot i SDN Norra Hisingen,  Johan Svensson

Vår ordinarie ledamot i SDN Norra Hisingen, Johan Svensson

 

* Ett inriktningsdokument är ett slags utkast som vi politiker ger till tjänstemännen som de sedan ska arbeta fram ett budgetförslag utifrån.

Gå med i Vänstern!
Gå med i Vänstern!
Vänsterpartiet i Backa på Instagram
Vänsterpartiet i Backa på Facebook
Arkiv
Vänsterpartiet i Backa på Twitter
Vänsterpartiet i Göteborg på Twitter