SDN Norra Hisingen

Hisingens Studiecirkel – #3 Ekonomi och arbete

#3

 

Studiecirkel – vad är Vänsterpartiet för något?

Hisingens 3 grundorganisationer (Vänsterpartiet i Lundby, Vänsterpartiet Biskopsgården-Torslanda och Vänsterpartiet i Backa) går ihop för en studiecirkel som sträcker sig över 7 träffar under hösten.

Vid det här tillfället kommer Amanda Kappelmark, ledamot i distriktstyrelsen och medlem i Vänsterpartiet Frölunda, och pratar om ekonomi och arbete.

Träffarna riktar sig främst till nya medlemmar, men gamla medlemmar är självklart också välkomna.

Av material- och fika-tekninska skäl, anmäl närvaro till:
[email protected] (Vänsterpartiet i Backa)

Kampen fortsätter efter den 14 september!

Vänsterpartiet är inte bara en stark valkamporganisation (bästa spurtparti enligt forskarna) – ej heller bara ett parlamentariskt parti. Vi vill ha ett helt annat samhälle. Ett samhälle som inte splittras i över och underordning utifrån klass, kön eller etnisk bakgrund. Därför lägger vi stor kraft på att synas mellan valen. Som vänsterpartister är vi aktiva i miljöorganisationer, hyresgästföreningar, fackföreningar och mycket annat för att få ett samhälle där vi tillsammans organiserar oss i vardagen för att stärka vanligt folks ställning. Utöver det så bedriver vi även partiverksamhet, både studier och utåtriktad verksamhet. Redan lördagen efter valet, den 20 september kan du träffa oss på Brunnsbo-dagen!

Vi behöver dig i detta arbete  – passa på att bli en av alla som går med i Vänsterpartiet nu under valrörelsen! Under hösten ges du goda möjligheter att få del av vad vi tycker och gör. Vi anordnar nämligen en…

Vänsterpartister gillar att diskutera

Vänsterpartister gillar att diskutera

Studiecirkel – vad är Vänsterpartiet för något?

Vi planerar sex träffar under hösten och en träff i januari för dig som vill veta mer om Vänsterpartiet – eller bara träffa likasinnade och diskutera ideologiska frågor. Du kan komma på alla eller bara på de ämnen du är intresserad av!

Arrangemanget är ett samarrangemang mellan Vänsterpartiets föreningar på Hisingen: Vänsterpartiet i Backa, Vänsterpartiet Lundby och Vänsterpartiet Biskopsgården – Torslanda. Detta garanterar en god uppslutning av engagerade kamrater från hela vår vackra ö! Den riktar sig både till dig som nyss gått med, du äldre medlem som vill få en nystart och till dig som bara är nyfiken! Föreläsarna är preliminära – men datumen är spikade!

Plats: Stadsdelshuset Lundby, vid Hisingens Bibliotek. Hpl Wieselgrensplatsen.
När: 19-21. Veckodag varierar, se respektive träff.

Träff 1: Måndag 6 oktober:
Historia/organisation: Inledare: ELIN ENGSTRÖM, distriktsordförande Vänsterpartiet Göteborg och medlem i Vänsterpartiet Majorna.

Träff 2: onsdag 22 oktober:
Välfärd och vinst: Inledare: EVA OLOFSSON, fd riksdagsledamot (socialutskottet) och regionpolitiker. Medlem i Vänsterpartiet Majorna.

Träff 3: Måndag 3 november:
Ekonomi/arbete: Inledare: AMANDA KAPPELMARK, distriktsstyrelsen och medlem i Vänsterpartiet Frölunda.

Träff 4: Tisdag 19 november:
Klimat och miljö: Inledare: JÖRAN FAGERLUND, ordförande Miljönämnden och medlem i Vänsterpartiet Angered.

Träff 5: Onsdag 3 december:
Feminism: Inledare: ANJELICA HAMMERSJÖ, ledamot i utbildningsnämnden och medlem i Vänsterpartiet Centrum.
(OBS – anmäl dig gärna till denna i förväg då vi kommer skicka ut material att läsa inför träffen)

Träff 6: Måndag 15 december:
Internationellt: Inledare: HANS LINDE, utrikespolitisk talesperson, riksdagsledamot och medlem i Vänsterpartiet Majorna.

Träff 7: Måndag 12 januari 2015:
Bostad: Inledare: Oklart.

Så – detta låter väl helmysigt? Kom och dyk upp – anmälan krävs inte, men för att planera fika och visst material så får du gärna anmäla dig till:

[email protected] (Vänsterpartiet i Backa)

Upplägget varierar, till vissa av träffarna kan det förekomma texter att förbereda sig med, men inte något tvång.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Vänstern kräver bättre underlag angående Bärbyskolans framtid

Vår ledamot i Norra Hisingens utbildningsutskott fick representera oss på ett stormöte i  Säve församlingshem den 27/8. Mötet handlade om den omorganisation som sker i skolorganisationen i Säve & Tuve. Bärbyskolan har under ett antal år haft begränsat antal elever i mellanstadiet och när så Fridaskolans tillkomst även ledde till ett stort elevtapp i de två F-6 skolorna inne i Tuve (Gunnestorpskolan och Tångenskolan) samt på Skogomeskolan ställdes SDN Norra Hisingen inför ett behov av att göra något. Då föreslog (s), (v) och (mp) att vi skulle omorganisera skolorna i detta område till F-3 skolor och att de sedan i årskurs 4 skulle börja på Glöstorpskolan. Läs mer om bakgrunden på hans blogg.

Detta har väckt känslor ute i Säve. Många boende där ute har kontaktat nämnden med frågor och synpunkter. Därför tyckte vi att det var viktigt att sända en representant till mötet i Säve.

Bärbyskolans matsal. Foto: Göteborgs kommun.

Bärbyskolans matsal. Foto: Göteborgs kommun.

Efter mötet i Säve kände vår representant att det fanns obelysta perspektiv som inte framkommit i tidigare utredningar. Han skrev därför följande fråga till förvaltningen:


Frågor till förvaltningen att besvara i Utbildningsutskottet:

 Hur planerar förvaltningen tillgodose skolskjutsningarna för de yngre elever från Säve som med den nya organisationen ska resa till Tuve? Restider?
 Vilka ungefärliga kostnader kommer detta att medföra?
 Planeras fritidsverksamheten ske i Säve eller Tuve?
 Planeras någon skolskjutsverksamhet för dessa elever?
 Vilka ungefärliga kostnader räknas det med?
 Möjligheten att svänga runt med bil vid Glöstorpskolan är idag begränsad. Ligger en sådan ombyggnad i utredningen?
 Hur ser er bedömning ut i dag kring totalkostnaderna för att behålla respektive flytta Bärbyskolans mellanstadie?

Jag och flera andra från nämnden besökte Säve församlingshem den 27 augusti för att delta i ett stormöte angående Bärbyskolan. Det var många frågor som flög genom luften och mycket oro bland de närvarande.

Efter mötet så kände jag personligen att det är vissa saker som hänger lite i luften kring flytten av mellanstadiet från Bärby- till Glöstorpskolan. Den uträkning kring kostnader, besparingar och andra effekter av flytten som gjordes i våras skulle jag vilja ha lite tydligare presenterad för oss i utskottet alternativt att det görs en ny utredning.

Hur är det planerat att skolskjutsen ska skötas till och från Glöstorpskolan? Kommer det anordnas specifika skolskjutsar eller förväntas barnen främst använda reguljär kollektivtrafik? Kostnader? Situationen är ju litespeciell genom den något bristfälliga kollektivtrafiken i området.

Hur är det tänkt att fungera med fritidsverksamheten? Kommer den ske i Tuve, i koppling till den skola de går i? Oavsett regelverkets uppbyggnad hur skulle det gå rent praktiskt att anordna skolskjuts kopplat till fritidsverksamheten? Vad skulle det kosta?

En annan fråga som kom upp på mötet var att Glöstorpskolan inte har en vändplan för lämnande föräldrar. Finns det planer på att anlägga en sådan? Jag är rädd för att en del föräldrar kommer köra sina barn även om vi anordnar kvalitativ skolskjuts. Vissa hade en ganska negativ inställning till skolskjuts.

Jag önskar få ett utförligt svar på dessa frågor inför det SDN-möte i oktober då vi ska få lokalutredningen redovisad.

Hisings Backa 1 september 2014:

Mikael Wallgren
Vänsterpartiet”

Några kommentarer angående ovanstående från Mikael Wallgren i det pressmeddelande han skickat ut till media idag:

– När jag var på stormötet i Säve den 27/8 framkom det många frågor kring hur barnen ska kunna ta sig tryggt, säkert och snabbt till Tuve, säger Mikael Wallgren, som var Vänsterpartiets representant på mötet.

– Det fanns även frågor kring hur fritidsverksamheten ska organiseras som jag känner att det är viktigt att vi som politiker får tydliga svar på innan vi går vidare med omorganisationen.

– Vi fick också en rak fråga om vi ville genomföra omorganisationen om det inte visar sig ge en besparing. Självklart ser vi i Vänsterpartiet inget självändamål i att ta bort Bärbyskolans mellanstadium. Därför är det viktigt för oss att alla aspekter kring kostnader för omorganisationen kommer fram.

– Borgarna verkar redan säkra på att förlora valet eftersom de utfäste löften som de rimligen inte har täckning för, fortsätter Mikael. De lovade att oavsett hur dyrt det är att driva en skola i Säve skulle de fortsätta med det. Det är något nytt att borgare är villiga att gå till sådana excesser för att slå vakt om en skola! Det är en sak att säga att de utifrån vad de vet nu anser det vara värt extra resurser, men att lova att behålla nuvarande organisation till varje pris som helst är faktiskt inte seriöst!

– Jag kommer inte att tveka på att yrka på återremiss på mötet i oktober om jag inte känner att jag fått svar på mina frågor, avslutar Mikael.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Har vi en gratis skola på Norra Hisingen?

Valtider är inte bara en tid då vi politiskt aktiva är ute och stör våra medmänniskor – det är också en tid då folk i allmänhet blir mer nyfikna och ställer mer frågor till oss.

Fick för några kvällar sedan kontakt med en förälder på en av våra kommunala skolor här i stadsdelen som ställde mig en en fråga:

” – Vet du möjligen hur det är med obligatorisk frukt i skolan? Är det tillåtet? Det borde ju också tas bort med tanke på växande inkomstklyftor. Dessutom fick jag för mig att skolan skulle vara gratis.

Givetvis har föräldern rätt! Det står i skollagen och vi i Vänsterpartiet har upprepade gånger markerat mot utflykter och liknande som kostar pengar just utifrån det perspektivet. Här handlar det ju dessutom om att föräldrarna i tydliga ordalag uppmanas/beordras ta med sig mellanmål till skolan varje dag. Jag har fått se den aktuella lappen och det är inget tvivel om hur den ska tolkas.

Utifrån detta skickade jag idag in följande fråga till Stadsdelsförvaltningen:

V-logga

Fråga till förvaltningen att redovisa inför Utbildningsutskottet:

– Har vi en gratis skola på Norra Hisingen?

För ett par dagar sedan kom jag i kontakt med en medborgare som hade frågor angående hur hens barns skola hanterar frågan om en kostnadsfri skolgång. Utifrån lagens krav på detta ställde hen sig frågande kring den lapp hen fått från skolan. Citat: ”Fruktstund varje dag, antingen frukt, smörgås, grönsak eller yoghurt.” Bifogar en inscannad bild av lappen.

Jag skulle vilja veta hur policyn kring detta ser ut på våra kommunala skolor här på Norra Hisingen. I de fall man tydligt bygger verksamhet kring att barnen ska ha ett mellanmål – ordnas det av skolan eller ber man föräldrarna skicka med barnen detta? Hur ser ni i tjänstemannaledningen på detta i relation till att skolan ska vara kostnadsfri?

Hisings Backa 1 september 2014:

Mikael Wallgren

Vänsterpartiet”

Babak och Mikael

Babak och Mikael

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gå med i Vänstern!
Gå med i Vänstern!
Vänsterpartiet i Backa på Instagram
 • Under den senaste mnaden har vi ftt mnga nya medlemmar
  2 veckor ago by Vansternibacka Under den senaste månaden har vi fått många nya medlemmar i Vänsterpartiet i Backa. Det tycker vi är jätteroligt!✊ Vi passade på att ställa frågan till en av dem hur det kommer sig att hon blev medlem i  @vgoteborg  "Jag gick med i Vänsterpartiet för att vi måste värna om vår välfärd och vår framtid. Jag kan inte vänta på att någon annan ska förändra, det börjar alltid med en själv." Hälsningar från Susanne  #v årturnu
 • DU BEHVS I KAMPEN FR ETT RTTVIST OCH JMLIKT SAMHLLE
  5 dagar ago by Vansternibacka ❤️DU BEHÖVS I KAMPEN FÖR ETT RÄTTVIST OCH JÄMLIKT SAMHÄLLE❤️ Vill du vara med och göra skillnad? Vara en del av en växande rörelse? Träffa intressanta människor och till och med förändra någons vardag? Häng med oss i årets valrörelse! Det finns massor sätt att engagera sig på! Tillsammans kan vi göra mer! ✊ (för mer info om hur du kan bli aktiv, maila:mariebrynolfsson80 @gmail .com)
 • Idag r vi p valskola och fr bra argument om
  2 veckor ago by Vansternibacka Idag är vi på valskola och får bra argument om sex timmars arbetsdag. Snart är vi preppade till tänderna inför valrörelsen (föreställer en emoji som visar tänderna)  #vgoteborg   #v årturnu
 • Vi r p Backadagen Borgarna valde att avvika tidigt sossarna
  3 veckor ago by Vansternibacka Vi är på Backadagen. Borgarna valde att avvika tidigt, sossarna kom inte alls.
 • Givetvis r vi med och protesterat mot Israels vld
  1 månad ago by Vansternibacka Givetvis är vi med och protesterat mot Israels våld.
Vänsterpartiet i Backa på Facebook
Arkiv
Vänsterpartiet i Backa på Twitter
Vänsterpartiet i Göteborg på Twitter