Tuve

Flygbladsutdelning – Tuve torg

På lördag är vi på Tuve torg från kl 12:00 och delar flygblad. Vi kommer att ha med oss material om arbetet med flyktingmottagandet och hur vi gör skillnad för människor som kommer hit på flykt undan krig och förföljelse. Kom förbi och prata med oss!

#Vgörskillnad #RefugeesWelcome #vgbgftw #hisingenftw #vhisingen

10835151_656483614484110_405941104392703502_o

Flygbladsutdelning Tuve torg & kampanjavslutning

deladTid1

Vi träffas vid Tuve torg och delar flygblad och pratar med folk. Blir vi tillräckligt många, springer vi i trappor och delar material i brevlådorna i området.

Då det är kampanjavslutning på expeditionen på Andra Långg. kl 15:00 så åker vi dit gemensamt efteråt.

#DeladTid är vår kampanj där vi bla vill uppmärksammar folk på det nya 6-timmars-arbetsdag-försöket som startade den 1a februari på Hisingen.

Vänstern kräver bättre underlag angående Bärbyskolans framtid

Vår ledamot i Norra Hisingens utbildningsutskott fick representera oss på ett stormöte i  Säve församlingshem den 27/8. Mötet handlade om den omorganisation som sker i skolorganisationen i Säve & Tuve. Bärbyskolan har under ett antal år haft begränsat antal elever i mellanstadiet och när så Fridaskolans tillkomst även ledde till ett stort elevtapp i de två F-6 skolorna inne i Tuve (Gunnestorpskolan och Tångenskolan) samt på Skogomeskolan ställdes SDN Norra Hisingen inför ett behov av att göra något. Då föreslog (s), (v) och (mp) att vi skulle omorganisera skolorna i detta område till F-3 skolor och att de sedan i årskurs 4 skulle börja på Glöstorpskolan. Läs mer om bakgrunden på hans blogg.

Detta har väckt känslor ute i Säve. Många boende där ute har kontaktat nämnden med frågor och synpunkter. Därför tyckte vi att det var viktigt att sända en representant till mötet i Säve.

Bärbyskolans matsal. Foto: Göteborgs kommun.

Bärbyskolans matsal. Foto: Göteborgs kommun.

Efter mötet i Säve kände vår representant att det fanns obelysta perspektiv som inte framkommit i tidigare utredningar. Han skrev därför följande fråga till förvaltningen:


Frågor till förvaltningen att besvara i Utbildningsutskottet:

 Hur planerar förvaltningen tillgodose skolskjutsningarna för de yngre elever från Säve som med den nya organisationen ska resa till Tuve? Restider?
 Vilka ungefärliga kostnader kommer detta att medföra?
 Planeras fritidsverksamheten ske i Säve eller Tuve?
 Planeras någon skolskjutsverksamhet för dessa elever?
 Vilka ungefärliga kostnader räknas det med?
 Möjligheten att svänga runt med bil vid Glöstorpskolan är idag begränsad. Ligger en sådan ombyggnad i utredningen?
 Hur ser er bedömning ut i dag kring totalkostnaderna för att behålla respektive flytta Bärbyskolans mellanstadie?

Jag och flera andra från nämnden besökte Säve församlingshem den 27 augusti för att delta i ett stormöte angående Bärbyskolan. Det var många frågor som flög genom luften och mycket oro bland de närvarande.

Efter mötet så kände jag personligen att det är vissa saker som hänger lite i luften kring flytten av mellanstadiet från Bärby- till Glöstorpskolan. Den uträkning kring kostnader, besparingar och andra effekter av flytten som gjordes i våras skulle jag vilja ha lite tydligare presenterad för oss i utskottet alternativt att det görs en ny utredning.

Hur är det planerat att skolskjutsen ska skötas till och från Glöstorpskolan? Kommer det anordnas specifika skolskjutsar eller förväntas barnen främst använda reguljär kollektivtrafik? Kostnader? Situationen är ju litespeciell genom den något bristfälliga kollektivtrafiken i området.

Hur är det tänkt att fungera med fritidsverksamheten? Kommer den ske i Tuve, i koppling till den skola de går i? Oavsett regelverkets uppbyggnad hur skulle det gå rent praktiskt att anordna skolskjuts kopplat till fritidsverksamheten? Vad skulle det kosta?

En annan fråga som kom upp på mötet var att Glöstorpskolan inte har en vändplan för lämnande föräldrar. Finns det planer på att anlägga en sådan? Jag är rädd för att en del föräldrar kommer köra sina barn även om vi anordnar kvalitativ skolskjuts. Vissa hade en ganska negativ inställning till skolskjuts.

Jag önskar få ett utförligt svar på dessa frågor inför det SDN-möte i oktober då vi ska få lokalutredningen redovisad.

Hisings Backa 1 september 2014:

Mikael Wallgren
Vänsterpartiet”

Några kommentarer angående ovanstående från Mikael Wallgren i det pressmeddelande han skickat ut till media idag:

– När jag var på stormötet i Säve den 27/8 framkom det många frågor kring hur barnen ska kunna ta sig tryggt, säkert och snabbt till Tuve, säger Mikael Wallgren, som var Vänsterpartiets representant på mötet.

– Det fanns även frågor kring hur fritidsverksamheten ska organiseras som jag känner att det är viktigt att vi som politiker får tydliga svar på innan vi går vidare med omorganisationen.

– Vi fick också en rak fråga om vi ville genomföra omorganisationen om det inte visar sig ge en besparing. Självklart ser vi i Vänsterpartiet inget självändamål i att ta bort Bärbyskolans mellanstadium. Därför är det viktigt för oss att alla aspekter kring kostnader för omorganisationen kommer fram.

– Borgarna verkar redan säkra på att förlora valet eftersom de utfäste löften som de rimligen inte har täckning för, fortsätter Mikael. De lovade att oavsett hur dyrt det är att driva en skola i Säve skulle de fortsätta med det. Det är något nytt att borgare är villiga att gå till sådana excesser för att slå vakt om en skola! Det är en sak att säga att de utifrån vad de vet nu anser det vara värt extra resurser, men att lova att behålla nuvarande organisation till varje pris som helst är faktiskt inte seriöst!

– Jag kommer inte att tveka på att yrka på återremiss på mötet i oktober om jag inte känner att jag fått svar på mina frågor, avslutar Mikael.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

10 miljoner skäl att vara emot det fria skolvalet.

291 elever byter från våra skolor till nystartad privatskola till hösten.

Det finns en bred uppfattning bland övriga politiska partier, i alla fall på riksplanet, att den fria etableringsrätten för privatskolor är någonting positivt.

Som bekant så har vi i Vänsterpartiet en annan inställning. Vi vill att alla skolor ska vara den bästa skolan, vi vill återupprätta närhetsprincipen. Ungarna på gården ska gå i samma skola, föräldrarna lära känna varandra och träffas både på föräldramöten och på ungarnas fotbollsmatch i den lokala klubben. Så skapar vi ett samhälle som håller ihop.

Nu var det inte det allmänna ideologiska perspektivet jag ville lägga denna gång, utan lite mer praktiskt synsätt. Till hösten öppnar det en ny skola på Norra Hisingen. De sökte och fick godkänt sin ansökan i höstas. På mindre än ett år lyckas de alltså få godkänt, bygga lokaler och starta igång verksamheten. Nu i dagarna har det blivit klart vilka som sökt sig till den nya skolan. Det är samanlagt 291 elever från olika kommunala skolor på Norra Hisingen (ytterligare några från Lundby). Det innebär i runda slängar ett ”omställningstryck” (läs: besparingsbehov) på 10 miljoner kronor när dessa elevers skolpeng ska flyttas över till den nya skolan.

Främst är det Tuve och Skogomeområdet som tappar elever:

Gunnestorpsskolan tappar ca 96 elever och Skogome 69. Det innebär att förvaltningen, de aktuella skolorna och vi politiker i stadsdelsnämnden har ett ganska tufft och stressigt jobb framför oss. Förvaltningen kommer strax (troligen redan 25/3) återkomma till oss med en konsekvensbeskrivning, vad det hela innebär. Är det så att så många byter bort från Skogome att den skolan blir för liten? I så fall har några familjers valfrihet effektivt slagit mot de andras valfrihet att ha kvar en skola nära hemmet.

Vi i majoriteten (S+V+mp) har självklart inga sådana tankar, men rent hypotetiskt skulle det kunna bli effekten. Oavsett vad vi gör är det ganska omöjligt att få besparingar att ge effekt på ett halvår. Det är ju inte så att lokaler kan anpassas för en perfekt storlek bara genom att knäppa med fingrarna. Eventuella personaljusteringar ska förhandlas och vridas och vändas. Andra ytterkantslösningen att säga att SDN tar de extra kostnaderna fullt ut. Att vi accepterar ett underskott på 10 miljoner på de olika berörda skolorna (även Tångenskolan har höga siffror) – dels finns de pengarna inte. Dels så skulle det ge ytterligare ökade utgifter eftersom det skulle påverka de pengar som friskolorna får i sin skolpeng… Troligen blir lösningen vissa justeringar och anpassningar, men att det inte når ända fram, i alla fall inte i år. Kvalitén på utbildningen för de elever som finns på de berörda skolorna får ju inte bli lidande.

Mikael Wallgren, ledamot (v) i SDN Norra Hisingens skolutskott

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Lästips:

  1. Sex friskolor i riskzonen i Göteborgsområdet.(GP) ,
  2. Forskarvarning för vinstdrivna skolor. (Arbetarbladet)
  3. Uppdrag granskning om friskolor.
Gå med i Vänstern!
Gå med i Vänstern!
Vänsterpartiet i Backa på Instagram
Vänsterpartiet i Backa på Facebook
Arkiv
Vänsterpartiet i Backa på Twitter
Vänsterpartiet i Göteborg på Twitter